Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A repuloorvos.hu oldal tulajdonosa (Impresszum) elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az ügyfelek személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

 1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.
 2.  Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm.
 3. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
 4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges. Dr MELLES Imre DPO
 1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.
 2. Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm. 
  3. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
  4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges.Dr MELLES Imre Adatvédelmi Tisztviselő(DPO)

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:     

Aeromed Kft, továbbiakban mint Tulajdonos és Adatkezelő (elérhetőségek, további adatok: Impresszum ) 1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.    Aeromed Kft, továbbiakban mint Tulajdonos (elérhetőségek, további adatok: Impresszum )    Aeromed Kft, továbbiakban mint Tulajdonos (elérhetőségek, további adatok: Impresszum )

 1. Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm. 
  3. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
  4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges.Dr MELLES Imre Adatvédelmi Tisztviselő(DPO)
 2. Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm. 
  3. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
  4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges.Dr MELLES Imre Adatvédelmi Tisztviselő(DPO)1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.
 3. Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm. 
  3. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
  4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges.Dr MELLES Imre Adatvédelmi Tisztviselő(DPO)1. Az online kitöltendő adatokat az Ön gyorsabb repülőorvosi vizsgálata érdekében kérem. Kizárólag a válaszok bírtokában és a repülős előzmény valamint tapasztalat ismeretében tudom az orvosi ellenőrzés idejét kitűzni és a Társaság repülőorvosi vizsgálatára történő szükséges és – személyre szóló – felkészítést megadni.
 4. Az adatokat bizalmasan kezelem a GDPR előírásai szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel, zárható irodában és védett számítógépben őrzöm. 
  asd3da. A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.
  4. Önnek lehetősége van a személyes adatai megőrzésére, ebben esetben kérem NE TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET! Kérem fáradjon el a Repülőorvosi Központba és péntekenként 8-10 óra között személyesen jelentkezhet a repülőorvosi vizsgálatra. Ebben az esetben egy vizsgálati időpontot fogunk kitűzni, tehát mindenképpen két találkozás lesz szükséges.Dr MELLES Imre Adatvédelmi Tisztviselő(DPO)

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: info@reporvos.hu e-mail címen.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Adatkezelés időtartama:

 • A megküldött adatokat a vizsgálat megkezdése után haladéktalanul megsemmisítem, a repülőorvosi vizsgálat napján törlöm.

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Aeromed Kft. illetve az adatkezelő végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Tárhely szolgáltató: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. Adószám: 13504786-2-41 adatvédelmi nyilatkozat: https://versanus.eu/hu/doc/files/adatkezeles.php
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://www.repuloorvos.hu/ weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Aeromed Kft. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai